fierce demonstrations at EU summit; the aftermath

Some leftovers of the riots during the EU summit-demonstrations.Na de rellen tijdens de demonstraties, waren dit de sporen voor het FOD Financien. Tegels uit de straat en ingegooide ruiten van de voordeur van deze Belgische financiele overheidsinstelling.

girl walking by on the place where an hour ago tiles were thrown through a window.

©sanderdewilde.com